Alates 1. novembrist 2021 kehtivad sihtkohtadesse sisenemisel valitsuse poolt seatud uued piirangud, mis nüüdsest kohalduvad lisaks täiskasvanutele ka 12-17 aastastele lastele. Muuseumides, näitustel ja väliüritustel lapsed tõendit esitama ei pea. Klassireisi planeerimisel tuleks paari asjaoluga arvestada, et kõik sujuks ja reis mööduks viperusteta.

 

Klassireisi jooksul külastatavates sihtkohtades (meelelahutusasutused, söögikohad jms) on vajalik ette näidata digitaalsel või välja trükitud kujul nakkusohutuse tõend. Muuseumides, näitustel ja välitegevustel ei pea lapsed tõendeid esitama.

 

Täiskasvanud reisijatel (õpetajad, gruppi saatvad täiskasvanud, Õpilasreiside reisisaatjad) kontrollitakse kehtiva vaktsineerimispassi või COVID-19 haiguse läbipõdemise tõendit (< 180 päeva).

12 aastat ja 3 kuud kuni sel õppeaastal 19 saavatel kooliõpilastel kehtib lisaks eelmainitud tõenditele ka tervishoiuteenuse osutaja poolt või üldapteegis tehtud:

  1. Koroonaviiruse PCR testi negatiivse tulemuse tõend, kehtib < 72 tundi;

  2. Antigeen kiirtest , kehtib < 48  tundi enne üritust.

Isikusamasuse tuvastamiseks kehtib tõend üksnes koos isikut tõendava dokumendiga. Eelmainitud tõendeid ei asenda kohapeal tehtud kiirtest.

Alla 12 aastastel noortel ei ole tõendi olemasolu vajalik.

 

Oluline uuendus! Alates 15.11.2021 kehtivad uuendatud piirangud, mille järgselt täiendatakse erandit, mille alusel kooli üle 12 aastased õpilased saavad osaleda muuseumide ja näituste külastustel ilma vaktsineeritust, läbipõdemist või negatiivset testitulemust tõendamata.

Täpsustasime Haridusministeeriumist antud erandit ja saime vastuse kommunikatsiooninõunik Mari Annuselt:

“Erandi eesmärk on võimaldada koolide õppekavades ettenähtud muuseumitunde ja kooli korraldatud muuseumikülastusi, kuivõrd selliseid külastusi viiakse läbi sama isikute ringiga, kellega õpilane koolipäeva kestel niikuinii kokku puutub. Lisaks ei ole muuseumid ja näituseasutused rahvarohked kohad, seal on võimalik tagada hajutatus.

Millises programmis täpsemalt osaletakse, see on kooli ja õpetaja otsus. Kui toitlustusasutus on samas muuseumis ja sinna pääsevad vaid muuseumi külastajad samadel tingimustel nagu muuseumisse ja lapsed söövad seal ühiselt oma grupiga teistest eraldi, kehtib toitlustukohale samasugune erand.”

Siseruumides tuleb kanda maski, mida saab ka meie reisisaatja käest. Programm viiakse läbi vaid ühele grupile korraga ja palume vältida ka ebavajalikke peatusi rahvarohketes kohtades, et reisida vastutustundlikult ja turvaliselt!

 

Olenevalt koolist on võimalik sobiv tõend väljastada ka kooliõel

 

Võimalik on teha ka vahetult enne reisi koolis kiirtest, juhul kui kooliõel on võimalik selle kohta väljastata asutustele sobiv tõend. Ministeeriumi info kooliõe poolt väljastatud pädeva tõendi osas on järgmine: “Kooliõe tehtud kiirtest on sobiv siis, kui kooliõde on tervishoiuteenuse osutaja (kõigil koolidel ei ole) JA see tulemus on kantud digilukku (sinna kandmise õigus ongi ainult tervishoiuteenuse osutajatel). Kui testi tegemine on tervise infosüsteemis dokumenteeritud, siis võib tehtud testi põhjal tõendi väljastada. Kooliõde eraisikuna tõendit väljastada ei tohi.”

 

Klassiga reisimist on võimalik ohutult jätkata

 

Oleme hetkeolukorras oma reisitingimustes võimalikult paindlikud ja kui valitsuse poolt peaks kehtestatama piirangud klassireiside läbiviimisele, siis me reisile ei sõida ja grupil on võimalik reis tasuta edasi lükata või tühistada. Sama kehtib ka siis, kui klass peaks jääma karantiini või tuleb kooli poolt nõue, et reisile sõita ei tohi – siis saame samuti reisi edasi lükata.

Peame kinni valitsuse poolt seatud piirangutest, et jätkata klassireiside korraldamist ohutult ja tervislikult. Oleme jätkuvalt arvamusel, et klassiga reisimist on võimalik COVID-19 tingimustes turvaliselt jätkata, järgides teadlaste ja valitsuse antud soovitusi, ning klassivaimu ühendav väljasõit on asendamatu abivahend selle keerulise ajaga toime tulemiseks. Täpsemalt kirjutasime sellel teemal ja avasime põhjuseid, miks klassiga reisimine on tervislik ja ohutu vaheldus koolipäevale, oma eelmises blogipostituses siin.