Saaremaa on ideaalne klassireisi sihtkoht, sest lisaks imeilusale loodusele ja sõbralikele kohalikele, kubiseb Eesti suurim saar põnevast ajaloost ja vaatamisväärsustest. Maailmas unikaalseid lugusid pajatab meile Saaremaa viikingiajalugu.

 

Kümne aasta eest leiti Saaremaalt Salmelt ehitustööde käigus muinaslaeva vrakid. Peagi selgus, et tegemist on viikingilaevadega, mis hilisema uurimise käigus on ümber kirjutanud kogu Euroopa viikingiajaloo. Tänaseks on uurimustöö lõpule jõudnud ning leiud ootavad meid Saaremaa Muuseumis (Kuressaare linnuses) mais avatavas püsiekspositsioonis. Kogu maailmas teeb leiu eriti ainulaadseks neisse eelviikingi-aegsetesse (u 750 pKr) laevadesse maetute suur hulk (kokku 41 sõdalast) ja matuseinventari rikkalikkus.

 

Salme matuselaevad on seni ainukesed omataolised Eestis ja nimetatakse viimaste kümnendite olulisemateks leidudeks viikingite uurimises. Nende laevade ainulaadsus ei ole oluline ainult Eesti kontekstis, vaid on suurt tähelepanu pälvinud nii Euroopas kui laiemalt maailmas. Leid on toonud päevavalgele palju uut infot viikingite sõjaretkedest ja nii võibki öelda, et see on suisa ümber kirjutanud viikingiaegset ajalugu.

 

Saaremaa klassireisi jooksul saame nendest põnevatest leidudest ja legendidest osa Kuressaare linnuse püsinäituse “Viikingid enne viikingeid” uurimisel. Kuuleme, miks on Salme laevamatused niivõrd ainulaadsed ning saame ka ise leiumaterjali oma silmaga näha – hauapanustena meestele kaasa pandud skandinaaviapärased mõõgad, vaalaluust mängunupud, kilbijäänused, nooleotsad ja palju muud. Eesti ja lähiümbruse kontekstis on see kõik erakordne.

 

Viikingilaevade leidude näitus moodustab vaid ühe osa hoopis suuremast projektist – nimelt on 2021. aasta Saaremaal Viikingiaasta. Aastakümneid Skandinaaviaga seostatud viikingikultuur oli tegelikult palju laiemalt levinud ja kujundas samamoodi ka Läänemere idaranniku rahvaste igapäevaelu. Saaremaa on geopoliitiliselt olnud Skandinaaviast tulnud rännete oluline peatuspaik ja seega väärib viikingiretkede kaardile kandmist. Viimase aastakümne avastuste valguses tuleb arvata, et Eesti rannarahvas, ennekõike aga saarlased, mängisid siinkandis palju suuremat rolli, kui Põhjala saagad ning muud muistsed allikad jutustavad. Uuemad muinasleiud näitavad, et Saaremaa kartmatud meresõitjad kasvatasid vägevust ühes areneva sõdalaskultuuriga, millest kasvas välja retkede- ja avastusterohke viikingiaeg.

 

Käesolev viikingite temaatikale pühendatud aasta Saaremaal on üheaegselt põnev, kuid samas ka äärmiselt oluline kohalikele, kes oma ajaloo ja pärandi üle ütlematut uhkust tunnevad ning rõõmuga seda meiega jagavad.

 

Saaremaa klassiekskursioon pakub head võimalust sellest erakordsest aastast osa saada, olgu selleks tutvumine leidudega Kuressaare linnuses, Saaremaa Veskis mönusa köhutäie söömine või kuulda kohalike jutte huvitavatest viikingitavadest nagu nähtamatu kaitseringi vedamine. Saaremaa klassireis on võimalik planeerida nii kahe– kui kolmepäevane, sest tegemist ja huvitavat vaatamist jagub tegelikult lausa mitme klassireisi jagu. Meeldejääv on reis sõltumata sellest, kas valitud on eksootilise Vahase ja Abruka saarte külastamine, enese proovilepanek seiklusparkides või lihtsalt mõnusa saareõhtu nautimine kvaliteetses seltskonnas. Nii ei olegi erakordne, et mõne grupiga oleme lausa mitu korda saares käinud.

 

 

Allikad: Visit Saaremaa, Saaremaa Muuseum

SAAREMAA KLASSIREIS